Czy można szkolić z bhp we własnym domu?

em zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także nad przestrzeganiem przepisów, które dotyczą zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. W zakładach

Dodane: 13-04-2020 08:34
Czy można szkolić z bhp we własnym domu? Obsługa bhp

Co to jest PIP

Państwowa Inspekcja Pracy, w skrócie PIP, jest polskim organem nadzoru oraz kontroli prawa dotyczącego pracy. Państwowa Inspekcja Pracy czuwa w szczególności nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także nad przestrzeganiem przepisów, które dotyczą zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. W zakładach