przeglądy nagrzewnic olejowych

Przez grzejnik przepływa gorąca woda lub

przeglądy nagrzewnic olejowych
Obecnie najczęściej stosowane są grzejniki płytowe zbudowane ze zgrzewanych płyt stalowych. W nowych instalacjach centralnego ogrzewania praktycznie nie są już stosowane grzejniki żebrowe, mimo że w niektórych roz.